Adatkezelési Tájékoztató

A DailyTrader többfunkciós devizapiaci szoftvert kipróbáló, illetve arra előfizető személyek részére.

Az adatkezelésre vonatozó egységes Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete alapján az alábbi információk megismerése szükséges az Önök részéről:

Tájékoztatjuk, hogy a tartalom megismerését követően Önnek egyértelműen felhatalmazást kell adnia arra, hogy VIP BOUTIQUE LIFE LTD és az Ön között létrejövő szerződés (Általános Szerződési Feltételek, Szoftver Licensz Szerződés) megkötése érdekében a szerződés kétoldalú maradéktalan teljesítése érdekében szükséges adatait a fenti jogszabályban írt garanciák mellett összegyűjtse és a szükséges ideig és mértékben tárolja.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilleti az a jog, hogy az Ön által megadott adatokat bármikor megtekintse. Ehhez nem kell mást tennie, mint a későbbiek során megadott internetes elérési címre (dailytraderhu@gmail.com) küldött kérésével ezt rendelkezésére bocsátjuk. Fontos, hogy az adatok megtekintésére csak akkor van lehetősége, ha az adatokhoz tartozó személyazonosságát kétséget kizáróan igazolta felénk.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott és általunk tárolt adatok kijavítását bármikor kérheti, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak és a valós adatokat kétséget kizáróan igazolni tudja.

Tájékoztatjuk, hogy az általuk kért és Ön által megadott adatok törlését jogosult kérni, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtöttük, illetve Ön visszavonja az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását és az adatkezelésnek már nincsen jogalapja. (Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatok törléséről minden esetben értesítést kap.)

Az adatok törléséről történő értesítéskor Ön kérheti az adatainak további korlátozott módon történő kezelését, amennyiben Ön igényli ezt a jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tájékoztatjuk, hogy kérheti, hogy az adatinak kezelését korlátozzuk amennyiben az általunk kezelt adatok tartalmával pontosságával nem ért egyet, annak ellenőrzésének időtartamára, illetve, ha az adattárolás jogellenes és a törlés helyett annak korlátozását kéri.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt megakadályoznánk.

Amennyiben Ön bármelyik jogosultságával élni kíván nem kell mást tennie, mint igényét a dailytraderhu@gmail.com e-mail címre megküldeni.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön és mások adatainak védelmében a kérését csak akkor tudjuk az előírásoknak megfelelően teljesíteni, amennyiben az adatokhoz való jogosultságát minden kétséget kizáróan igazolja. Amennyiben az Ön által elküldött kérelemben ez nem történik meg erre vonatkozóan hiánypótlásra fogjuk felszólítani.

Tájékoztatjuk, hogy igényének elbírálására 30 nap áll rendelkezésünkre, amely határidőn belül értesíteni fogjuk kérelmének elbírálásáról.

Az általunk a közöttünk létrejövő szerződés megkötéséhez szükséges adatok:

Kezelt személyes adatAdatkezelés céljaAz adatkezelés időtartama
Vezetéknév
E-mail címAz e-mail cím szükséges az Önnel való kapcsolattartáshoz a program használatával kapcsolatos információk közléséhez.Az Ön által igényelt licence lejártát követő 30 napig.

Az adatkezelő adatai:

  • Cégnév: VIP BOUTIQUE LIFE LTD
  • Székhely: Unit 26 Price Street, Birkenhead, United Kingdom, CH41 4JQ
  • Elektronikus elérhetőség: info@daily-trader.com